۱۰ کتاب برای آشپز حرفه ای شدن

قیمت اصلی ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.

۱۰۰ طرز تهیه کوکی

قیمت اصلی ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶۵۰,۰۰۰ ریال است.

۱۰۰ کوکی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی ۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۲۹۰,۰۰۰ ریال است.

Cúrate کوراته

قیمت اصلی ۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵۹۸,۰۰۰ ریال است.

Miette : دستورپخت های جذاب ترین شیرینی فروشی سانفرانسیسکو

قیمت اصلی ۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۹۸,۰۰۰ ریال است.

آبکاری برای طلا

قیمت اصلی ۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴۹۸,۰۰۰ ریال است.

آشپزخانه به مثابه آزمایشگاه

قیمت اصلی ۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵۹۸,۰۰۰ ریال است.

آشپزی فرانسوی با Luke NGuyen

قیمت اصلی ۳,۹۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷۹۸,۰۰۰ ریال است.

آشپزی هندی

قیمت اصلی ۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵۹۸,۰۰۰ ریال است.

آکادمی کیک های کوچک لیندی اسمیت

قیمت اصلی ۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵۹۸,۰۰۰ ریال است.

آموزش باریستا در اصفهان (ورکشاپ جامع)

قیمت اصلی ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

آموزش پخت نان بدون گلوتن

قیمت اصلی ۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳۱۸,۰۰۰ ریال است.